Kursplan

Nå er vi klare med datoer for de første kursene i basiskompetanseopplæring.

Oppstart av de første kursene har blitt utsatt til over nyttår.

Grunnleggende digitale ferdigheter for jobb og skole (BKV-1701)
Oppstart: Uke 2 
Tidspunkt: Mandag og onsdag, kl 12.00 – 15.00 i totalt 4 uker.

Arbeidsnorsk for minoritetsspråklige (BKV-1702)
Oppstart: Uke 4 forutsatt nok påmeldte (minimum 5 deltakere)
Tidspunkt: Tirsdag og torsdag, kl. 12.00-15.00 i totalt 12 uker.

Intensivt lese- og skrivekurs (BKV-1703)
Oppstart: Uke 5 forutsatt nok påmeldte
Tidspunkt kommer. Merk: avhengig av språkbakgrunn til de påmeldte deltakerne, vil vi vurdere å starte dette kurset i uke 4 

Intensivt matematikk- og tallbehandlingskurs (BKV-1704)

Tidspunkt kommer.

Vi gjennomfører et dagskurs for de veilederne som skal være involvert i deres virksomhet. Her går vi gjennom tekniske forhold og forutsetninger, faglig innhold, struktur og timeplan samt metodikk ved behov. Innholdet i dette veilederkurset kan være forskjellig alt etter hvilke behov dere har.

Påmeldingsskjema finner du her.