For NAV-ansatte

NetPed er et spisskompetansesenter innen opplæring og testing av mennesker med lærevansker. Vi har i over 20 år drevet fleksibel opplæring av unge og voksne med ulike utfordringer i forhold til lærevansker.

Vår største gruppe har vært personer med spesifikke vansker som av ulike grunner har fått problemer med å gjennomføre eller fullføre en utdanning. Vi kan vise til svært gode resultater i form av beståtte eksamener og fagprøver hos tidligere elever. Gjennomføring av avtalt tiltak, opplæring og bestått eksamen har alltid ligget høyt ca. 90%.

I dag består NetPed av 7 medarbeidere. I tillegg har vi tilknyttet oss dyktige pedagoger som tas inn på timebasis etter behov. Som kompetansebedrift har vi stor fokus på medarbeidere med faglig tyngde og evne til å finne praktiske løsninger på ulike utfordringer - både pedagogiske og andre. Vår kompetanse består derfor av både spesialpedagoger, mastergradspedagoger og fagpedagoger - alle med lang og relevant erfaring.

Opplæringsvirksomheten

NetPed har egen opplæringsenhet i Kristiansand, nærmere bestemt i Nye Teglverksvei 9 på Lund. Her har vi undervisningslokaler, kontorer, kantine/fellesrom m.m. Lokalene er lyse og trivelige og tilpasset syns- bevegelseshemmede. Plasseringen er sentrumsnær med gode bussforbindelser. I tillegg har vi 10-12 egne parkeringsplasser for de som kjører egen bil. Her tilbyr NetPed testing, avklaring og opplæring. Vi har fokus på kvalitet i undervisningen og jobber målrettet for den enkelte elev skal nå de avtalte resultater. Undervisningen er individuelt tilrettelagt for samtlige elever. 

I tillegg etablerte vi en avdeling i Mandal høsten 2019. Adressen her er Øksa 6, 4515 Mandal. Her tilbyr vi også testing, avklaring og opplæring, samtidig som vi gjennomfører AMO-kurset: Arbeidsnorsk med arbeidspraksis.

Vi kan tilby følgende:

 • Fagtesting og kartlegging med påfølgende sakkyndig vurdering av evt. lærevansker
 • Grunnleggende lese- og skriveopplæring (basiskompetanse).
 • Tilrettelagt dataopplæring
 • Opplæring i bruk av hjelpemidler
 • Opplæring på videregående skolenivå
 • Teoridel til fagbrev
 • Allmennfag – studiekompetanse og yrkes
 • Oppfølging på høyskole/annet
 • Opplæring kan kombineres med arbeidspraksis 

AMO-Kurs:

Arbeidsnorsk med praksis - Grunnleggende ferdigheter

NetPed har en rammeavtale med NAV Tiltak om å gjennomføre AMO-kurset «Arbeidsnorsk med praksis - Grunnleggende ferdigheter» både i Kristiansand og i Lindesnes (Mandal). Kurset har en varighet på 18 uker og er en kombinasjon av teori i klasserom og praksis på arbeidssted med tett oppfølging og språkopplæring. Vi har pågående kurs på begge steder som er ferdige 7. februar 2020. Datoer for oppstart neste kurs er som følger: 

 • 10. februar 2020 - Arbeidsnorsk med Prakisis - Kristiansand
 • 10. februar 2020 - Arbeidsnorsk med prakisk - Lindesnes

 

Forberedelse til fagbrev for innvandrere - (grunnleggende ferdigheter)

NetPed har også en rammeavtale med NAV Tiltak om å gjennomføre AMO-kurset «Forberedelse til fagbrev for innvandrere - (grunnleggende ferdigheter)» i Kristiansand. Kurset er på 40 uker og er en kombinasjon av teori i klasserom og praksis i bedrift hvor målet er videreføring mot fagbrev. Det første kurset startet 2. september 2019 og er ferdig 26. juni 2020. Dato for nytt kurs er ikke fastsatt ennå.