For NAV-ansatte

NetPed er et spisskompetansesenter innen opplæring og testing av mennesker med lærevansker. Vi har i over 20 år drevet fleksibel opplæring av unge og voksne med ulike utfordringer i forhold til lærevansker.

Vår største gruppe har vært personer med spesifikke vansker som av ulike grunner har fått problemer med å gjennomføre eller fullføre en utdanning. Vi kan vise til svært gode resultater i form av beståtte eksamener og fagprøver hos tidligere elever. Gjennomføring av avtalt tiltak, opplæring og bestått eksamen har alltid ligget høyt ca. 90%. Opp gjennom årene har vi utviklet spisskompetanse på norsk som andrespråk, og også utredning av minoritetsspråklige for språkvansker. 

I dag består NetPed av 12 medarbeidere. I tillegg har vi tilknyttet oss dyktige pedagoger som tas inn på timebasis etter behov. Som kompetansebedrift har vi stor fokus på medarbeidere med faglig tyngde og evne til å finne praktiske løsninger på ulike utfordringer - både pedagogiske og andre. Vår kompetanse består derfor av både spesialpedagoger, mastergradspedagoger og fagpedagoger - alle med lang og relevant erfaring.

Opplæringsvirksomheten

NetPed har egen opplæringsenhet i Kristiansand, nærmere bestemt i Nye Teglverksvei 9 på Lund. Her har vi undervisningslokaler, kontorer, kantine/fellesrom m.m. Lokalene er lyse og trivelige og tilpasset syns- bevegelseshemmede. Plasseringen er sentrumsnær med gode bussforbindelser. I tillegg har vi 10-12 egne parkeringsplasser for de som kjører egen bil. Her tilbyr NetPed testing, avklaring og opplæring. Vi har fokus på kvalitet i undervisningen og jobber målrettet for den enkelte elev skal nå de avtalte resultater. Undervisningen er individuelt tilrettelagt for samtlige elever. 

I tillegg etablerte vi en avdeling i Mandal høsten 2019. Adressen her er Øksa 6, 4515 Mandal. Her tilbyr vi også testing, avklaring og opplæring, samtidig som vi gjennomfører AMO-kurset: Arbeidsnorsk med arbeidspraksis.

Vi har i dag også avdeliger i Stord og i Arendal. I Stord holder vi lese- og skrivekurs for personer med språkvansker. I Arendal gjennomfører vi AMO-kursene "Forberedende kurs til fagbrev for minoritetsspråklige" og "Norskopplæring for minoritetsspråklige"

Vi kan tilby følgende:

 • Fagtesting og kartlegging med påfølgende sakkyndig vurdering av evt. lærevansker
 • Kartlegging og utredning av språkvansker for minoritettspråklige (ved hjelp av blant annet morsmålstesten FLORO og øvrig testbatteri)
 • Grunnleggende lese- og skriveopplæring (basiskompetanse).
 • Tilrettelagt dataopplæring
 • Tilrettelagt fagopplæring
 • Opplæring i bruk av hjelpemidler
 • Opplæring på videregående skolenivå
 • Teoridel til fagbrev
 • Allmennfag – studiekompetanse og yrkes
 • Oppfølging på høyskole/annet
 • Opplæring som kan kombineres med arbeidspraksis 

AMO-Kurs:

Arbeidsnorsk med praksis - Grunnleggende ferdigheter

NetPed har en rammeavtale med NAV Tiltak om å gjennomføre AMO-kurset «Arbeidsnorsk med praksis - Grunnleggende ferdigheter» i Lindesnes (Mandal). Kurset har en varighet på 18 uker og er en kombinasjon av teori i klasserom og praksis på arbeidssted med tett oppfølging og språkopplæring. Datoer for oppstart neste kurs er som følger: 

 • 07. september 2020 - Arbeidsnorsk med prakisk - Lindesnes

 

Forberedelse til fagbrev for innvandrere - (grunnleggende ferdigheter)

NetPed har også en rammeavtale med NAV Tiltak om å gjennomføre AMO-kurset «Forberedelse til fagbrev for innvandrere - (grunnleggende ferdigheter)» i Kristiansand. Kurset er på 40 uker og er en kombinasjon av teori i klasserom og praksis i bedrift hvor målet er videreføring mot fagbrev. Det første kurset startet 2. september 2019 og var ferdig 26. juni 2020. Høsten 2020 holder vi totalt tre av disse kursene med oppstart: 

 • 24.08.2020 - Kristiansand
 • 31.08.2020 - Kristiansand
 • 31.08.2020 - Arendal

Norskopplæring for minoritetsspråklige

Fra høsten 2020 har vi rammeavtale om gjennomføring av "Norskopplæring for minoritetsspråklige". Dette kurset er på 16 uker, og har norskopplæring 5 dager i uken. Målsetning er å komme på nivå B1 etter endt kurs. Høsten 2020 er følgende oppstartsdatoer for dette kurset:

 • 07.09.2020 - Kristiansand
 • 14.09.2020 - Arendal