NetPed fyller 20 år

Netped har hjulpet mennesker gjennom 20 år

Gjennom 20 år har vi hjulpet flere hundre mennesker til å realisere sitt potensiale og mål.

Vi har alltid vært en liten bedrift med stort hjerte for mennesker med lærevansker. NetPed ble formelt stiftet den 15.03.2000, men består også av virksomheten som før ble gjennomført i firmaet Lese- og skriveutvikling AS (etablert i 93). Siden 2014 har vi også levert norskopplæring for minoritetsspråklige og bidratt til økt språkkompetanse og muligheter for jobb for nærmere 400 innvandrere.

NetPed i dag har en flerdelt virksomhet hvor vi tilbyr både yrkesfaglig- og studiespesialiserende opplæring, arbeidsnorsk for innvandrere, lese- og skrivekurs m.m. Vi er nå til stede i Kristiansand, Mandal og Stord. Vi er også en av landets mest sentrale aktører innen utredning av lærevansker, og har utviklet anerkjente tester på området, som Rådgiveren og Veiledertestene. Disse leveres i dag via vårt søsterselskap NetPed Rådgivning.

Tusen takk for alle muligheter vi har fått disse 20 årene sammen med våre gode samarbeidspartnere og kunder. Vi er klar for videre vekst og utvikling mot vårt mål om at alle med lærevansker enkelt skal kunne få avklart disse, og uansett alder og bosted kunne få et tilbud om tilrettelagt opplæring!