Målgruppe

NetPed gir mulighet for store individuelle tilpasninger av opplæringshverdagen, både mht fag, progresjon og hvordan læringen gjennomføres.

Føler du at du passer inn i en av følgende kategorier - ta kontakt med oss!

 • Mangler bare et fag eller to, men føler det er vanskelig å ta dem alene
 • Strøk i ett eller flere fag
 • Tok et hvileår, men kommer ikke i gang igjen
 • Har aldri likt skolen, men vil nå ta utdanning
 • Føler at uansett hvor mye jeg jobber med lekser etc, så uteblir resultatene
 • Trives ikke i stressende omgivelser med mange mennesker
 • Det er lenge siden jeg gikk på skolen
 • Er bare ikke skoleflink
 • Har ikke gått på videregående skole, og føler ikke at jeg passer inn i den offentlige skolen
 • Har lærevansker eller andre tilretteleggingsbehov
 • Har masse arbeidspraksis og vil ha fagbrevet