Pedagogisk tilnærming

Læringsakademiet - NetPed bruker NetPeds mangeårige konsept og erfaring med tilrettelagt opplæring. Teachmetodikken brukes som pedagogisk tilnærming.

Teachmetodikken er en internasjonalt anerkjent opplæringsmetodikk som ofte brukes innenfor tilpasset opplæring. Den kjennetegnes blant annet av et tydelig fokus på struktur og forutsigbarhet for å skape tydelige mønstre som eleven kan følge.

Hos NetPed gir dette følgende konsekvenser for planlegging og gjennomføring av opplæringen:

Kunnskap om opplæringsbehov

Før opplæringen starter fokuseres det på å finne elevens læringsprofil (for eksempel ved testing og vurdering av tidligere erfaringer). Deretter gis tydelig rådgivning om evt konsekvenser og tilretteleggingsbehov for ønsket opplæring, og det utarbeides en individuell opplæringsplan.

Tilrettelegging av pensum

  1. Bevisst valg av læremidler
  2. Evt behov for hjelpemidler
  3. Søknad om eksamenstilrettelegginger

Individuell opplæringsplan

  1. Opplæring starter der du er
  2. Opplæring må gjennomføres i riktig tempo
  3. Du må kunne et nivå før du går videre til neste
  4. Tydelig struktur og forutsigbarhet
  5. Fokus på trygghet og mestring
  6. Riktig spesialpedagogisk tillegg

Gjennomføring av opplæring

Opplæringen gjennomføres normalt med en ukentlig faglig fellesgjennomgang samt tilhørende individuelt arbeid med veiledning fra faglærer. Omfang og detaljer tilpasses den enkelte og følger den individuelle opplæringsplanen.

Som norm anbefales det at en tar færre fag av gangen, og heller tar dem på kortere tid slik at den totale studietiden ikke forlenges. Dette bidrar til å skape større fokus og faglig trygghet.