Fag og muligheter 2020

Har du prøvd å ta opp fag før uten hell? Er det mange år siden du gikk på skolen? Eller ønsker du bare å ta opp fag i et rolig og avslappet læringsmiljø? Da bør du lese videre!

Vi i NetPed har flere tiårs erfaring med undervisning i ulike studiekompetansefag og yrkesfag. Vi vet at forskjellige mennesker lærer på ulike måter, og vi har lang erfaring med å finne den undervisningsmetoden og det innholdet som er mest effektivt og motiverende for den enkelte elev.
Prisene inkluderer en kartlegging som finner ut av hvordan du lærer best. Dersom det er mistanke om lærevansker, kan vi også finne ut av det, og eventuelt skrive sakkyndig utredning slik at du kan få bruke hjelpemidler på eksamen.

Norsk muntlig og skriftlig - få tilbud på pris!

 • En til to dager på skolen
 • 6 timer pr dag
 • Tilrettelagt for deg

For mange er norsk et stort og skummelt fag, men det trenger ikke være slik. Vi tror at alle kan lære å lese og skrive godt, og vi vet hvordan vi kan lære deg det. Norskfaget handler ikke så mye om pugging som mange tror – men først og fremst om å lære seg en måte å tenke på. Hvis du skal videre på høyere utdanning, kan denne kritiske tenkemåten være kjempeviktig å ha med seg. Norskfaget på NetPed inneholder alt du trenger for å oppnå målene i læreplanen og gjøre det godt på de tre eksamenene: norsk muntlig, hovedmål skriftlig og sidemål skriftlig.

Skrivekurs til en verdi av kr 3500,- er inkludert i prisen, og har kun ett mål: Bli flink til å skrive eksamensoppgave i norsk. Vi lærer deg å tolke oppgavetekster, bygge opp teksten riktig og mye mer.

 • Du vil være i en mindre klasse
 • Du får individuell veiledning og tilbakemelding på oppgaver
 • Du får tilgang til våre oppgaveoppskrifter og -skjemaer
 • Vi tilpasser leselisten for norsk muntlig (pensumet) slik at den passer for deg
 • Vi kartlegger deg ved oppstart for å finne ut hvordan du lærer best

Løpende opptak med utgangspunkt i privatisteksamener mai/juni eller november/desember 2020

Trykk her for påmelding.

Matematikk 1P - få tilbud på pris!

 • En til to dager på skolen
 • 6 timer pr dag
 • Tilrettelagt for deg

Matematikk 1P er praktisk matematikk som både er nyttig interessant, og obligatorisk for å få studiekompetanse. Vi hjelper deg med å forstå hvordan tingene henger sammen, og det du trenger for å gjøre det godt på eksamen.

Matematikk handler om å tenke logisk. Hvis du forstår hvorfor du gjør som du gjør, er det mye lettere å gjøre det korrekt. Dette kan læres, og vi lærer deg denne tenkemåten på NetPed. Vi spiller på dine eksisterende kunnskaper og erfaringer, slik at du lettere forstår helheten. Visste du for eksempel at hvis du har spilt mye strategispill, kan det hende du har et svært velutviklet logisk sans, noe som styrker matematikkforståelsen?

Sannsynlighetsregning, statistikk og økonomi er noen av fagområdene i 1P. Det er matematikk du ofte kan bruke konkret i dagliglivet, og påkrevd for å kunne ta matematikk 2P.

 • Du vil være i en mindre klasse
 • Du får individuell veiledning og tilbakemelding på oppgaver
 • Du får tilgang til vårt tilrettelagte læringsmateriell
 • Vi kartlegger deg ved oppstart for å finne ut hvordan du lærer best

Løpende opptak med utgangspunkt i privatisteksamener mai/juni eller november/desember 2020

Trykk her for påmelding.

Matematikk 2P - få tilbud på pris!

 • En til to dager på skolen
 • 6 timer pr dag
 • Tilrettelagt for deg

Matematikk 2P bygger videre på det du lærer på 1P, og er obligatorisk for å få studiekompetanse. Du kan gjerne ta både 1P og 2P samtidig over ett halvår.

Statistikk og funksjoner er noen av områdene du lærer mer om her. For å få generell studiekompetanse må du ha både 1P og 2P. Vi fortsetter med å lære deg logisk tenkemåte og helhetlig forståelse, slik at du både kan gjøre det godt på eksamen og lære stoffet godt.

 • Du vil være i en mindre klasse
 • Du får individuell veiledning og tilbakemelding på oppgaver
 • Du får tilgang til vårt tilrettelagte læringsmateriell
 • Vi kartlegger deg ved oppstart for å finne ut hvordan du lærer best

Løpende opptak med utgangspunkt i privatisteksamener mai/juni eller november/desember 2020

Trykk her for påmelding. 

Fagbrev barne- og ungdomsarbeider tverrfaglig eksamen - få tilbud på pris!

 • En til to dager på skolen
 • 6 timer pr dag
 • Tilrettelagt for deg

Krav til fagbrev blir vanlig i flere og flere bransjer. Har du lang arbeidserfaring, men ikke fagbrev? Da bør du vurdere å skaffe deg det hos oss!

For å gå opp til fagprøve trenger du en tverrfaglig teorieksamen. NetPed tilbyr undervisningsstøtte i flere yrkesfag. Opplegget er spesielt rettet mot tverrfaglig eksamen på vg3 nivå. Undervisningen er meget fleksibel og kan også tilpasses arbeid/praksis.

Løpende opptak med utgangspunkt i privatisteksamener mai/juni eller november/desember 2020

Trykk her for påmelding.

Andre tjenester

NetPed kan tilby undervisning/støtte i de fleste studiekompetansefag. Kontakt oss for mere info og gratis rådgivningssamtale. Vi har erfaring med å undervise i flere studiekompetanse- og fellesfag samt ulike yrkesfag. Elever har studert salg og sikkerhet, anleggsmaskinfører, rørlegger, kokk, elektriker og mer. Dersom du er interessert, er det bare å ta kontakt med oss, så setter vi sammen et opplegg ut fra det du har behov for.

I tillegg tilbyr vi:

 • Kartlegging/utredning av mulige lærevansker med påfølgende sakkyndig vurdering
 • Pedagogisk støtte til elever ved andre skoler (1 dag/uke i ett semester)
 • Lese- og skrivekurs - 20 timer (for elever)
 • Forberedelse til fagbrev (1 dag/uke i ett semester)
 • Kurs i bruk av hjelpemidler - 5 timer (for elever)
 • Hjelp til anskaffelse av hjelpemidler og lydbøker
 • Kurs i Studieteknikk (1 dag - for elever)

…eller ta kontakt for gratis rådgivning og andre spørsmål!