Lånekassen

Elever ved NetPed kan søke om studielån.

Opplæring ved NetPed er godkjent av Statens lånekasse for utdanning. Elever kan søke om lån fra Lånekassen etter gjeldende regler.

Merk at lån gjelder offentlige godkjente fag, og tar utgangspunkt i omfang av fag og årstimer. Studielån kan søkes omgjort til stipend etter gjeldende regler.

For detaljer se Lånekassen - www.lanekassen.no eller spør rådgiver på lærestedet. Detaljer gis også under veiledningssamtale før du bestemmer deg.

Link til lånekalkulator http://app.lanekassen.no/stottekalk/