Skip to main content

Tilpasset opplæring

Individuelt tilpasset opplæring 

NetPed kan tilby følgende tjenester innen tilpasset opplæring på individnivå:

 • Grunnleggende lese- og skriveopplæring (basiskompetanse)
 • Tilrettelagt dataopplæring 
 • Tilrettelagt fagopplæring 
 • Opplæring i bruk av hjelpemidler 
 • Opplæring på videregående skolenivå 
 • Støtte til teoridel til fagbrev 
 • Støtte til teori, førerkort alle klasser 
 • Allmennfag – studiekompetanse og yrkesfag 
 • Oppfølging på høyskole/annet 
 • Opplæring som kan kombineres med arbeidspraksis 

Individuelt tilpasset opplæring vil som oftest være en til en kombinert med noe egenarbeid.  

Før opplæringen starter fokuseres det på å finne elevens læringsprofil (for eksempel ved testing og vurdering av tidligere erfaringer). Deretter gis tydelig rådgivning om evt konsekvenser og tilretteleggingsbehov for ønsket opplæring, og det utarbeides en individuell opplæringsplan. 

Vi bruker gjerne «Teachmetodikken» som pedagogisk tilnærming. 

Teachmetodikken er en internasjonalt anerkjent opplæringsmetodikk som ofte brukes innenfor tilpasset opplæring. Den kjennetegnes blant annet av et tydelig fokus på struktur og forutsigbarhet for å skape tydelige mønstre som eleven kan følge. 

Hos NetPed gir dette følgende konsekvenser for planlegging og gjennomføring av opplæringen: 

 • Bevisst valg av læremidler 
 • Evt behov for hjelpemidler 
 • Søknad om eksamenstilrettelegginger, dersom det er grunnlag for dette. 
 • Opplæring starter der eleven er 
 • Opplæring må gjennomføres i riktig tempo 
 • Eleven må kunne et nivå før han/hun går videre til neste 
 • Tydelig struktur og forutsigbarhet 
 • Fokus på trygghet og mestring 
 • Riktig spesialpedagogisk tillegg