Skip to main content

Personvernerklæring

NetPed behandler personopplysninger i tråd med gjeldende personvernlovverk gitt i Personopplysningsloven. Vi er også databehandler på vegne av Nav som er eier av de opplysningene om tiltaksdeltakere vi behandler. Nav gir retningslinjer for hvordan vi skal behandle personopplysninger og når disse skal slettes. Bedriften skal være oppdatert på gjeldene regelverk for å ivareta personvernet til våre tiltaksdeltakere, elever og ansatte. 

Som tiltaksdeltaker skal du samtykke i at Nav gir personopplysninger relevante for saken din til oss. Du har rett til å vite hvilke opplysninger vi har om deg og du har rett til å frasi deg et samtykke om at vi behandler opplysninger om deg. En mer detaljert oversikt over dine personvernrettigheter finner du på Datatilsynet sine sider www.datatilsynet.no eller i Personopplysningsloven på Lovdata.

Personvernerklæring 

Denne personvernerklæringen forteller hvordan personopplysninger samles inn og brukes hos oss. Daglig leder i NetPed as er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger som er innhentet. Det er viktig for oss at du som kunde, elev, kurs- eller tiltaksdeltaker skal være sikker på at oppbevaring av dine data foregår på en sikker og profesjonell måte. 

Hvorfor lagrer vi opplysninger om deg? 

NetPed benytter informasjon du oppgir, for å gjennomføre våre forpliktelser etter avtaler med deg som kunde, elev, kursdeltaker, for å oppfylle krav i bokføringsloven, og formidle relevant informasjon om våre tjenester og tilbud. 

Hvilke opplysninger lagrer vi om deg? 

Vi lagrer forskjellige opplysninger, avhengig av hvilket kundeforhold du har til oss. Når du handler, er elev eller kursdeltaker hos oss, lagrer vi kundenavn, e-postadresse, telefonnummer, produkt-, leverings- og betalingsopplysninger, samt navn, e-postadresse og telefonnummer til kontaktperson. Dersom du er kursdeltaker, elev eller har kjøpt utredning hos oss lagres navn, fødselsdato, adresse, postnummer og poststed, samt testresultater og bakgrunnsopplysninger. 

Grunnlag for behandlingen 

Informasjon om navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, produkt-, leverings- og betalingsopplysninger benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen med deg som kunde. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6(b). Dersom du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon og tilbud via e-post. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6(a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. 

Informasjon om testresultater, tidligere skolegang og evt. utredninger, lagres for å oppfylle bestillingen om sakkyndig utredning av lærevansker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6(b) pluss evt. 6(a). 

Innhenting av personopplysninger 

Vi lagrer de personopplysningene du avgir i forbindelse med ditt kjøp/bestilling av opplæring og utredning. 

Nettsider 

Våre nettsider bruker ikke informasjonskapsler til innsamling av data. Det er kun de data du selv legger inn ved bestilling av kurs og tjenester som blir lagret videre. Trafikken logges med tanke på statistikker osv, men det er ikke personalisert. 

Sosiale medier

Funksjonen «Del med andre» kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om delinger logges ikke hos oss. 

Våre samarbeidspartnere

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen med deg overføres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere innen utvikling, datasenter, og regnskap. Alle våre samarbeidspartnere som får innsyn i personopplysninger, har inngått databehandleravtaler med oss. 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger som du gir oss, vil bli tatt vare på inntil "formålet med behandlingen er oppfylt". Dette betyr at når du bestiller et produkt, eller er elev hos oss, tar vi vare på alle opplysningene dine så lenge du har en relasjon til oss som kunde, elev eller kursdeltaker. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i 5 år i henhold til lovens krav. Sakkyndige vurderinger lagres på ubestemt tid ut fra en samfunnsnyttig vurdering. Som registrert har du rett til å kreve sletting eller endring av personopplysninger som du selv har registrert på våre nettsider. Dette gjør du ved å følge lenke i et nyhetsbrev du har mottatt eller sende en e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Rettigheter for den registrerte 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Vi gjør oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger vi ikke er forpliktet til å ta vare på i henhold til annet regelverk. Dersom du har spørsmål til eller er misfornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, ber vi om at du tar kontakt med oss. 

Informasjonssikkerhet 

Dine persondata er beskyttet i egnede og sikrede datasentre med adgangskontroll. All trafikk på nettstedet foregår kryptert, og vi har egne databehandleravtaler med de underleverandørene vi benytter oss av. 

Revisjon av personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer på nettsted eller i våre rutiner. Ny erklæring vil bli publisert på nettstedet senest en uke før endringene iverksettes. 

Kontaktinformasjon

Henvendelser angående personvern kan du sende skriftlig til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller du kan ta kontakt på telefon: +47 940 10 210.