Utredning

Kartlegging og utredning 

Dersom du har mistanke om at du har en eller annen for lærevanske, kan NetPed hjelpe deg med å få avklart dette. Vi starter gjerne med en Rådgivningssamtale + en kartlegging (screening). Dersom denne indikerer lærevansker, kan man gå videre med en fullstendig utredning av lærevansker og en påfølgende sakkyndig vurdering. 

Denne gjøres på bakgrunn av observasjoner, samtaler og gjennomføring av flere tester. En fullstendig utredning tar gjerne 2,5 – 3 timer for den det gjelder. Deretter skrives sakkyndig vurdering.  NetPed har som policy at det skal gå maks 2-4 uker fra første samtale til ferdig sakkyndig foreligger. Det kan til tider være noe ventetid for å få time, men sjeldent mer enn 14 dager. 

Dersom du ønsker rådgivningssamtale med kartlegging eller en fullstendig utredninger er det bare å ta kontakt med oss på 940 10 210, bruke kontaktskjemaet i bunnen av siden eller send en e-post til post(at)netped.no. Har papirer fra tidligere utredninger, karakterutskrifter fra videregående skole o.l. må disse medbringes.  

Hvis du er bosatt langt unna Kristiansand, kan vi likevel hjelpe deg. De fleste av disse testene kan gjennomføres via en digital plattform. NetPed bruker vanligvis Teams.  

Sakkyndig utredning kan brukes til å: 

 • Søke hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral 
 • Få tilgang til NLB (Norsk Lyd Bibliotek) 
 • Søke om tilrettelegging av eksamen og/eller fagprøve 
 • Søke tilleggsstipend fra Statens Lånekasse for utdanning 

Priser

Rådgivning, kartlegging og utredning koster følgende: 

 • Rådgivningssamtale med kartlegging (Screening): 1 600,-
 • Sakkyndig utredning hvor morsmål er norsk: 5 600,-
 • Sakkyndig utredning hvor morsmål er norsk, student: 4 000,- (dokumenteres med studentbevis) 
 • Sakkyndig utredning, minoritetsspråklig: 7 200,-
 • Hjelp til å søke om hjelpemidler: Faktureres for faktisk medgått tid
 • Hjelp til å søke tilleggsstipend: Faktureres for faktisk medgått tid
 • Hjelp til å søke opptak på særskilt grunnlag: Faktureres for faktisk medgått tid 

Bestill kartleggingstime

Hovedkontor

Marviksveien 140, 4632 Kristiansand

E-post

post(at)netped.no

Telefon

940 10 210

Logo av Netped
Sertifisert som miljøfyrtårn