Skip to main content

Visjon og verdier

Visjon 

«Netped har en visjon om at alle med lærevansker enkelt skal kunne få avklart sine vansker  og uansett alder og bosted kunne få et tilbud om tilrettelagt opplæring». 

Våre verdier 

NetPed - for deg som lærer annerledes.

NetPed mener at alle uansett alder, etnisitet og lærevansker kan lære og utvikle seg, dersom de opplever trygghet og mestring. For å oppnå dette, ønsker vi å være smidig, nyskapende og inkluderende.

NetPed skal jobbe kontinuerlig med å forbedre sine prestasjoner og vil arbeide aktivt for å redusere virksomhetens negative påvirkning på klima og miljø. NetPed skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, og følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen. 

Se vårt klimaregnskap her