Skip to main content

Samarbeidspartnere

Ole Vig videregående skole 

Ole Vig videregående skole er en av våre "eldste" samarbeidspartnere. Den har vært med i Læringsakademinettverket vårt siden oppstarten i 2000. I dag fungerer skolen som kompetansesenter innen lese- og skrivevansker for de videregående skolene i hele Trøndelag. Ole Vig vgs er Trøndelags nest største skole, med ca. 230 ansatte og ca. 1220 elever/studenter. Spesialpedagog Aud Sølvi Viken og, har gitt oss mange gode innspill i utviklingen av tester og opplæringsprogrammer. Hun har også vært med på utvikling og tilpasning av to kurspakker, Ole Vig Lesekurs vg-nivå (17.13) og Ole Vig Skrkurs vg-nivå (17.12). Disse finnes som oppgavesett i OrdDrill – Rådgiveren. Skolen har vært og er delaktig i utprøving og normering av våre tester. 

Læringsnettverket 

Læringsnettverket er et landsomfattende nettverk av arbeids og inkluderingsbedrifter som har valgt å satse på tilpasset læring, kompensatorisk opplæring og formalkompetanse for å gjøre sine deltakere best mulig rustet for et moderne arbeidsliv. NetPed har et samarbeid med Læringsnettverket og leverer testverktøyene Rådgiveren og Veilederen-Basis til samtlige medlemmer. 

ASVL 

NetPed og "Arbeidssamvirkenes Landsforening ASVL" har lenge hatt et samarbeid hvor det legges det til rette for at ASVLs medlemsbedrifter skal få fokus på Lærevansker. NetPed skal sikre tilgang på kompetanse og verktøy slik at medlemsbedriftene på kort sikt skal kunne tilby testing og kartlegging av lærevansker og på sikt kunne utvikle dette til tilrettelagt opplæring, dersom det er ønskelig. 

LingIT 

Lingit er i dag ledende på utvikling av språkrelatert programvare i det norske hjelpemiddelmarkedet, og en stor leverandør av pedagogiske læremidler relatert til skriving og lesing i det norske skolemarkedet. Lingit satser også på utvikling av skrivestøtte som egen kategori i det norske bedriftsmarkedet. Lingit prioriterer egenutviklet teknologi basert på nyere språkteknologiske innsikter. 

Lingit er opptatt av kvalitet i de språkressursene som ligger til grunn for produktene, noe som betyr at det brukers svært mye tid på kvalitetssikring av ordlister, ordbøker, tekstsamling, lydopptak, osv. Som eksempler på produkter kan nevnes: 

Lingdys Pluss - Lingdys har vært markedsledende programvare for elever med dysleksi i 20 år. Programmet har en rekke funksjoner som er spesialutviklet for elever med dysleksi og har de siste årene gjennomgått store forbedringer. Lingdys har fått enda flere funksjoner som hjelper elever med dysleksi med å jobbe selvstendig og oppnå sitt potensial.

Ønsker du å delta på kurs i bruk av Lingdys Pluss, ta kontakt med kursavdelingen i Lingit på https://lingit.no/kurs/