Skip to main content

Historikk

NetPed er en virksomhet med stort fokus på lærevansker. NetPed AS feiret 20 års jubileum i 2020.  Vi ble formelt stiftet i 15. mars 2000, men består i dag også av virksomheten som tidligere ble gjennomført i firmaet Lese- og skriveutvikling AS (etablert i 93). Fra tidlig 90-tallet gjennomførte Lese- og skriveutvikling AS omfattende lese- og skrivekurs, utviklet de første testverktøy og utarbeidet et stort utvalg av lesetekster og undervisningsopplegg. Spesielt var det et tett og nært samarbeid med voksenopplæringen i Forsvaret i denne utviklingsperioden.  

NetPed nå 

NetPed i dag har en flerdelt virksomhet. En av de sentrale delene er å gjennomføre testing, avklaring og tilhørende tilrettelagt opplæring for personer med ulike former for lærevansker.  

NetPed har lang og god erfaring med å levere ulike tjenester og tiltak for NAV. I snart 20 år har vi levert tilrettelagt opplæring på videregående nivå, både studiekompetanse og yrkesfag, samt grunnleggende dataundervisning (Datakortet) til enkeltelever.  

I tillegg til dette har vi kompetanse på å gjennomføre kartlegging og skrive sakkyndig utredning av lærevansker. Dette gjør vi jevnlig både for NAV og privatpersoner. Med denne bredden i leveranser, er vi blitt dyktige på å kjenne målgruppen og hensikten med de ulike opplegg slik at innhold og fokus er tilpasset målgruppen og tiltakets innhold.  Vi har opparbeidet oss en god kompetanse hva logistikk og kjennskap til lokalt næringsliv angår, og har god erfaring med å motivere og undervise deltakere.  

NetPed har nå egne opplæringsenheter i Kristiansand, Arendal, Lyngdal og på Stord. Her tilbyr vi alle tidligere nevnte tjenester, men også tiltak eller kurs for NAV. Disse er stort sett i forhold til målgruppa innvandrere. De siste 7-8 årene har vi jobbet mye med norskopplæring av denne målgruppa. Hovedfokus har vært arbeidsnorsk både i klasserom og i kombinasjon med praksisplasser i ordinære virksomheter samt rene intensive norskkurs. Pr i dag har vi gjennomført over 30 ulike kurs eller tiltak for nevnte målgruppe. Det betyr at over 500 enkeltindivider har vært gjennom en eller annen form for opplæring hos oss disse årene. 

Kartleggingstester og opplæringsprogrammer 

NetPed er i dag en av landets mest sentrale aktører innen lærevansker, og har utviklet de mest anerkjente tester på området (ref. Rådgiveren og Veiledertestene). Disse markedsføres og selges i dag gjennom vår søsterbedrift, NetPed Rådgivning.  Den største kundegruppen er skolemarkedet (grunnskoler, videregående skoler PP-tjenester mv), men også arbeids & inkluderingsbedrifter, Vekstbedrifter og NAV er store brukergrupper.  

NetPed har alltid hatt fokus på kvalitet. Vi jobber kontinuerlig med evaluering og videreutvikling av våre produkter. Vårt mål er hele tiden å utvikle, effektivisere og forbedre våre veiledere, våre verktøy og våre opplegg slik at vi kan levere bedre og bedre produkter til en fornuftig pris. Vi skal være en god partner for vår kunde og andre samarbeidspartnere. I dette legger vi at vi leverer produkter med god kvalitet, rett innhold, god oppfølging og til en riktig pris. Vi skal møte den enkelte deltaker med respekt og likeverd. Vi skal legge til rette for mestring og mestringsaktiviteter i all vår virksomhet.