Skip to main content

Kompetanse

Som kompetansebedrift har NetPed stort fokus på medarbeidere med faglig tyngde og evne til å finne praktiske løsninger på ulike utfordringer - både pedagogiske og andre.

Vår kompetanse består derfor både av veiledere, spesialpedagoger, mastergradspedagoger og fagpedagoger - alle med lang og relevant erfaring. Vi ønsker også tverrfaglighet i det at vi har forståelse for at deltaker gjerne har sammensatte utfordringer. Dette bidrar til et godt læringsmiljø, rask sosialisering og integrering av våre nyansatte.  

Blant våre ansatte finner vi blant annet følgende kompetanse: 

 • Pedagogisk utdanning og erfaring 
 • Spesialpedagogikk 
 • Flerkulturell pedagogikk 
 • Norsk som andrespråk 
 • Markedsføring 
 • Erfaring med arbeidsrettede tiltak og virkemidler 
 • Undervisningskompetanse og erfaring innen helse- og omsorgsfag 
 • Undervisningskompetanse og erfaring innen barne- og ungdomsarbeiderfag 
 • Erfaring fra salg, service og kundebehandling 
 • Erfaring fra personal og ledelse 
 • Systemkompetanse NAV og øvrige off. hjelpeapparat - teoretisk og praktisk 
 • IT faglig kompetanse (teknisk, administrativt og didaktisk) 
 • Løsningsorientert veiledningskompetanse  
 • Arbeidsmarkeds- og yrkeskompetanse 
 • Karriereveiledningskompetanse 
 • Tilrettelegging av undervisning og opplæring 
 • Jobbsøkekompetanse  
 • Motivasjon/mestring 
 • Lang erfaring med samarbeid og oppfølging av arbeidsgivere 
 • Sosiale, engasjerende og motiverende 
 • Meget gode kunnskaper om arbeidslivet og stort kontaktnett av bedrifter i regionen  
 • Erfaring fra jobbklubber 
 • Bred og lang erfaring med å gjennomføre tilpassede undervisningsopplegg for grupper og enkeltpersoner, herunder innvandrere med lav språkkompetanse.  
 • Coaching 
 • Prosjektstyring