Basiskompetansekurs: Arbeidsnorsk for minoritetsspråklige

 • Oppstartsdato: Ved nok påmeldte deltakere
 • Tid: Torsdag og fredag 12.00 - 15.00
 • Varighet: 12 uker 
 • UndervisningNettundervisning i kombinasjon med lokal veileder

Les mer …

Basiskompetansekurs: Lese- og skrivekurs

 • Oppstartsdato: Ved nok påmeldte deltakere
 • Tid: Tirsdag og onsdag 09.00 - 12.00
 • Varighet: 12 uker 
 • UndervisningNettundervisning i kombinasjon med lokal veileder

Les mer …

Basiskompetansekurs: Grunnleggende lese- og skrivekurs for minoritetsspråklige

 • Oppstartsdato: Ved nok påmeldte deltakere
 • Tid: Tirsdag og onsdag 12.00 - 15.00
 • Varighet: 12 uker 
 • UndervisningNettundervisning i kombinasjon med lokal veileder

Les mer …

Basiskompetansekurs: Digitale ferdigheter for jobb og skole

 • Oppstartsdato: Ved nok påmeldte deltakere
 • Tid: Onsdag og torsdag 09.00 - 12.00
 • Varighet: 4 uker 
 • UndervisningNettundervisning i kombinasjon med lokal veileder

Les mer …

Basiskompetansekurs: Matematikk og tallbehandling

 • Oppstartsdato: Ved nok påmeldte deltakere
 • Tid: Tirsdag og onsdag 12.00 - 15.00
 • Varighet: 12 uker 
 • UndervisningNettundervisning i kombinasjon med lokal veileder

Les mer …